fredag 27 april 2012

onsdag 25 april 2012

Porträttövningar

Medljus.

 Motljus.

 Normal brännvidd.

 Bearbetad.

 Sidoljus.

Tredjedelsregeln.

 Vidvinkel.

torsdag 19 april 2012

Omslags Skiss


Surrealism

Surrealism 1920
Det undermedvetna är det viktiga.
Konstnärernas önskan var att kapa samhällets krav, och istället skapa fritt. Bilderna jag valde är inte det som förväntades vara finkonst på 20-talet, konstnärerna har kapat samhällets krav på vad som är konst. Det känns som att surrealister på något sätt gör uppror med konst. 
Dessa Bilder passar in i kategorin surrealism darför att drömmar är väldigt vanligt inom surrealism, och jag tycker att bilderna ser ut att komma från en drömvärld. De är orealistiska och fantasifulla, vilket jag tycker speglar surrealism väldigt bra. Bilderna är helt galna, något som bara skulle kunna hända i drömmar.


onsdag 18 april 2012

Fotograf parafras del 2 ?

Daniel Rahmqvist
Jag har utgått ifrån en fotograf som heter Elliot Erwitt. På Elliot Erwitts bild så agerar hunden på samma sätt som människorna gör och smälter därför in i omgivningen.
Jag tog ett foto på mig och min katt när vi båda äter vid matbordet. Här agerar jag och min katt på samma sätt.


onsdag 4 april 2012

Etik - Bildmanipulation


Det är inte okej att sudda bort/lägga till objekt, iscensätta en bild, klistra ihop bilder till en eller beskära bilder hur som helst inom nyhetsgenren därför att man skapar en ny betydelse i bilden och en nyhetsbild måste förmedla sanningen däremot är det tillåtet inom konst. För att konst inte behöver förmedla sanningen. Att ändra kontrasten i bilder är alltid okej oavsett vad det är för bild.

Den fotografiska sanningen ligger i kameran och hur man iscensätter bilden.

I vissa fall är det okej med bildmanipulation, jag tycker att bildmanipulation är helt okej när det gäller mode, konst och annan form där uttrycket är det viktigaste. Men som sagt det är inte okej inom nyhetsbilder.
För att sammanfatta allt så kan man fastställa att nyhetsgenren har de högsta kraven för sanning medan konst har lägst.


Förr i tiden skedde redigeringen i ett labb som bara vissa personer hade tillgång till. När det sedan publicerades ett foto så trodde alla att det var sant eftersom att de inte hade kunskapen om redigering.
Den digitala tekniken har gjort oss medvetna om att bilder redigeras ofta nuförtiden. Så numera vet vi att inte alla bilder är sanna.