onsdag 4 april 2012

Etik - Bildmanipulation


Det är inte okej att sudda bort/lägga till objekt, iscensätta en bild, klistra ihop bilder till en eller beskära bilder hur som helst inom nyhetsgenren därför att man skapar en ny betydelse i bilden och en nyhetsbild måste förmedla sanningen däremot är det tillåtet inom konst. För att konst inte behöver förmedla sanningen. Att ändra kontrasten i bilder är alltid okej oavsett vad det är för bild.

Den fotografiska sanningen ligger i kameran och hur man iscensätter bilden.

I vissa fall är det okej med bildmanipulation, jag tycker att bildmanipulation är helt okej när det gäller mode, konst och annan form där uttrycket är det viktigaste. Men som sagt det är inte okej inom nyhetsbilder.
För att sammanfatta allt så kan man fastställa att nyhetsgenren har de högsta kraven för sanning medan konst har lägst.


Förr i tiden skedde redigeringen i ett labb som bara vissa personer hade tillgång till. När det sedan publicerades ett foto så trodde alla att det var sant eftersom att de inte hade kunskapen om redigering.
Den digitala tekniken har gjort oss medvetna om att bilder redigeras ofta nuförtiden. Så numera vet vi att inte alla bilder är sanna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar