torsdag 19 april 2012

Surrealism

Surrealism 1920
Det undermedvetna är det viktiga.
Konstnärernas önskan var att kapa samhällets krav, och istället skapa fritt. Bilderna jag valde är inte det som förväntades vara finkonst på 20-talet, konstnärerna har kapat samhällets krav på vad som är konst. Det känns som att surrealister på något sätt gör uppror med konst. 
Dessa Bilder passar in i kategorin surrealism darför att drömmar är väldigt vanligt inom surrealism, och jag tycker att bilderna ser ut att komma från en drömvärld. De är orealistiska och fantasifulla, vilket jag tycker speglar surrealism väldigt bra. Bilderna är helt galna, något som bara skulle kunna hända i drömmar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar